www.salaris-informatie.nl

CAO Visdetailhandel

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO Visdetailhandel, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Klik hier voor een korte samenvatting van de belangrijkste CAO bepalingen. 

Volledige naam sector / CAO

CAO Visdetailhandel

 

Looptijd CAO

1 januari 2019 t/m 31 december 2020

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-01-2019: 3,25 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen op basis van de voor hen geldende looschaal
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen dat hoger ligt dan de voor hen geldende loonschaal
01-01-2020: 2,25 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen op basis van de voor hen geldende looschaal
01-01-2020: 2,25 procent salarisverhoging voor werknemers die een salaris ontvangen dat hoger ligt dan de voor hen geldende loonschaal
Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

 

Archief

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden

 

 

Hieronder krijgt u een korte samenvatting van de CAO met daarin een aantal belangrijke en veelgezochte aspecten van de CAO.
werkingssfeer - arbeidstijden - lonen - vakantiedagen - verlof - overwerk - ziekte/arbeidsongeschiktheid - opzegtermijn/ontslag