www.salaris-informatie.nl

Onderhandelaars-akkoord CAO VVT 2012 - 2013

De CAO onderhandelaars van CNV Publieke Zaak, FBZ en Nu'91 hebben op 22 mei een onderhandelaars-akkoord gesloten over een nieuwe CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (CAO VVT) met de werkgeversorganisaties Actiz en BTN. Vakbond Abvakabo FNV heeft zich niet aangesloten bij het akkoord.

De achterban van de CAO partijen dient in de komende tijd nog wel de mening te geven over het akkoord. Pas als de achterban instemt met het onderhandelaarsakkoord, is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 maart 2012 t/m 31 augustus 2013

 

 

 

Salaris

01-06-2012: 1,2 procent salarisverhoging

dec-2012: eindejaarsuitkering (opbouw vanaf 1 april 2012 5,5 procent, daarvoor nog 4,5 procent)

 

 

 

Overige afspraken

- gefaseerde afschaffing van de salarisschalen voor jongeren

- gefaseerde verhoging van de wachtdienstvergoeding in de kraamzorg

 

 

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO VVT

Historie salarismutaties CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT)

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT)

 

01-09-2010: 0,5 procent salarisverhoging
dec-2010: 4,0 procent eindejaarsuitkering
dec-2010: 0,6 procent eenmalige uitkering
01-01-2011: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2011: 0,75 procent salarisverhoging
dec-2011: 4,5 procent eindejaarsuitkering
01-06-2012: 1,2 procent salarisverhoging
dec-2012: eindejaarsuitkering (opbouw vanaf 1 april 2012 5,5 procent, daarvoor nog 4,5 procent)
dec-2103: eenmalige uitkering van 0,8 procent van het jaarsalaris
dec-2013: 5,5 procent eindejaarsuitkering
01-01-2014: 1 procent salarisverhoging
01-07-2014: verhoging opbouw eindejaarsuitkering met 0,2 procent
dec-2014: eindejaarsuitkering
01-01-2015: eenmalige uitkering van 0,25 procent van 12 maal het maandsalaris van januari 2015
01-03-2015: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2015: eindejaarsuitkering
01-01-2016: 0,3 procent salarisverhoging
01-10-2016: 0,65 procent salarisverhoging
dec-2016: 1,2 procent eenmalige uitkering
dec-2016: 5,7 procent eindejaarsuitkering (opbouw januari t/m december 2016)
01-01-2017: verhoging opbouw eindejaarsuitkering naar 7 procent
feb-2017: 1,2 procent eenmalige uitkering
01-07-2017: 1 procent salarisverhoging
nov-2017: eindejaarsuitkering (opbouw januari t/m november 2017)
01-12-2017: verhoging opbouw eindejaarsuitkering naar 7,4 procent
01-10-2018: 4 procent salarisverhoging
nov-2018: eindejaarsuitkering (opbouw december 2017 t/m november 2018)
01-12-2018: verhoging opbouw eindejaarsuitkering naar 8,33 procent 
nov-2019: 8,33% eindejaarsuitkering
01-06-2020: 3,5 procent salarisverhoging
nov-2020: 8,33% eindejaarsuitkering
01-07-2021: 3 procent salarisverhoging 

 

naar de pagina van de CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (CAO VVT)