www.salaris-informatie.nl

  • Home

Principe-akkoord nieuwe CAO uitzendkrachten ABU 2012 - 2017

De ABU en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over de hoofdlijnen voor een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. De nieuwe CAO zou per 5 november 2012 ingaan voor een periode van vijf jaar. Wel dient het akkoord eerst door de achterban goedgekeurd te worden.

 

 

 

Looptijd

5 november 2012 t/m 4 november 2017

De nieuwe CAO gaat in op 5 november 2012. Voor de tussenliggende periode  is besloten de huidige CAO te verlengen met drie maanden.

 

 

Salaris

03-09-2012: 1,55 procent salarisverhoging

daarna jaarlijks te bepalen

 

 

Overig

  • gelijk loon, gelijk werk: vanaf 2015 hebben uitzendkrachten vanaf de eerste dag recht op het loon dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden van de inlener
  • intensivering van de bestrijding van malafide uitzendburo's, meer controle op naleving van de CAO
  • betere normen voor de huisvesting van uitzendkrachten uit het buitenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO uitzend

 

Pensioenpremie 2012 uitzendkrachten

Plusregeling

Het bestuur van StiPP heeft, in overleg met CAO partijen in de uitzendbranche, besloten om de premie voor de Plusregeling van StiPP per 1 januari 2012 te verhogen van 12,3% naar 12,6% van de pensioengrondslag.

De werkgever betaalt 2/3 van de premie. De werknemer betaalt 1/3. Deze premieverhoging betekent dat het werkgeversdeel stijgt naar 8,4% en het werknemersdeel naar 4,2%.

 

Basisregeling

De premie van de Basisregeling wijzigt niet per 1 januari 2012 en blijft dus 2,6% van de pensioengrondslag.

 


Franchise 2012

De franchise voor 2012 wordt nog vastgesteld.