www.salaris-informatie.nl

  • Home

Overzicht salarisverhogingen CAO tuinzaadbedrijven

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO tuinzaadbedrijven

  

01-10-2007: 2 procent salarisverhoging
01-04-2008: 3 procent salarisverhoging
01-01-2009: 1 procent salarisverhoging
01-07-2009: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2010: 1 procent salarisverhoging
01-10-2011: 1 procent salarisverhoging
01-01-2012 1 procent salarisverhoging
01-07-2012: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging
01-09-2013: 1,25 procent salarisverhoging
01-07-2014: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-01-2015: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-07-2015: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-09-2016: 1 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-01-2017: 1 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-09-2017: 0,5 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-04-2018: 2,5 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H

Groentezaadbedrijven
01-05-2020: 2,25 procent salarisverhoging

Sierteeltzaadbedrijven
01-12-2020: 2,25 procent salarisverhoging
1e kw 2021: 2,25 procent eenmalige uitkering van het salaris mei t/m november 2020 indien de omzet 2020 tenminste 95% van de omzet 2019 bedraagt

 

01-07-2021: 2,5 procent salarisverhoging
01-05-2022: 2,5 procent salarisverhoging 

 

Naar de pagina van de CAO tuinzaadbedrijven

Akkoord CAO tuinzaadbedrijven 2011-2013

Eind juni 2011 is door de CAO-partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de tuinzaadbedrijven. Onderstaande gegevens zijn op het principe akkoord gebaseerd. Het akkoord dient nog wel door de achterban goedgekeurd te worden!

 

Looptijd

1 oktober 2011 t/m 31 december 2013

 

Salarisverhogingen

01-10-2011: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2012: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

01-09-2013: 1,25 procent salarisverhoging

 

 

Meer informatie

Meer informatie over het principe akkoord is hier te vinden (nieuwsbrief CNV Vakmensen)