www.salaris-informatie.nl

  • Home

Eindbod werkgevers CAO technische groothandel

Op 14 maart 2012 hebben de onderhandelaars van de werkgevers een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de technische groothandel. De werknemers partijen hebben het eindbod voorgelegd aan hun leden. In de week van 23 april zal bekend worden of de werknemers / vakbonden akkoord gaan met het eindbod. 

 

Eind april is gebleken dat de werknemers akkoord gaan met het eindbod. De werkgevers hebben op 7 mei 2012 in een algemene ledenvergadering van de WTG ingestemd met het CAO akkoord. Er is derhalve een nieuwe CAO.

 

 

Onderstaand de gegevens uit het eindbod:

 

 

 

Looptijd

1 juli 2011 t/m 31 december 2012

 

 

 

Salaris

01-07-2012: 1,25 procent salarisverhoging

nov-2012: eenmalige toeslag van 1,25 procent van 12 keer het maandsalaris van oktober 2012 aan alle medewerkers die in de maand november 2012 in dienst zijn
 

 

 

De volledige tekst van het eindbod vindt u hier.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO technische groothandel

Historie salarismutaties CAO technische groothandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor de technische groothandel

 

 

01-04-2008: 3,25 procent salarisverhoging

dec-2008: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-01-2009: 3 procent salarisverhoging

dec-2009: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-10-2010: 0,75 procent salarisverhoging

01-04-2011: 0,25 procent loonsverhoging

01-07-2012: 1,25 procent salarisverhoging

nov-2012: eenmalige toeslag van 1,25 procent van 12 keer het maandsalaris van oktober 2012 aan alle medewerkers die in de maand november 2012 in dienst zijn

01-01-2015: de levenslooptoeslag wordt met ingang van 1 januari 2015 omgezet in een loonsverhoging van 1 procent
01-03-2015: 1,5 procent salarisverhoging
mrt-2015:Uitsluitend bij ondernemingen die 2014 met een positief resultaat hebben afgesloten geldt in de maand maart 2015 (of indien de jaarcijfers 2014 in een latere maand zijn vastgesteld in deze latere maand) een eenmalige uitkering van 1,6% over 12 x het salaris van de maand oktober 2014 aan de werknemers die in de maand december 2014 een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben. De uitkering wordt berekend naar
evenredigheid van het dienstverband van de 12 maanden voorafgaand aan 1 december 2014.
01-10-215: 1,5 procent salarisverhoging
01-04-2016: 0,75 procent salarisverhoging 
01-04-2017: 0,8 procent salarisverhoging
01-07-2017: € 150 eenmalige uitkeering
01-10-2017: 0,8 procent salarisverhoging
01-04-2018: 0,8 procent salarisverhoging
01-07-2018: € 150 eenmalige uitkering
01-10-2018: 0,8 procent salarisverhoging
01-04-2020: 3 procent salarisverhoging
01-10-2020: 2 procent salarisverhoging
01-04-2021: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2021: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2022: 2 procent salarisverhoging
01-07-2022: 1 procent salarisverhoging

 naar de pagina van de CAO technische groothandel