Skip to main content

Historie salarismutaties CAO detailhandel in tabaksartikelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor de detailhandel in tabaksartikelen

 

 

01-03-2008: 2 procent salarisverhoging

01-10-2008: 2,5 procent salarisverhoging

01-10-2008: € 250 eenmalige uitkering

01-01-2011: 2,5 procent salarisverhoging

01-01-2011: 1 procent eenmalige uitkering

01-01-2012: 1,5 procent salarisverhoging * (tabel loongroep II t/m V en feitelijke lonen)

01-06-2013: 1,5 procent salarisverhoging (tabel loongroep II t/m V en feitelijke lonen)

 

 

 

 



Terug naar CAO detailhandel tabaksartikelen