Skip to main content

CAO schoonmaak - verlof

 In de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn onderstaande afspraken gemaakt over betaald- en onbetaald verlof: 

 

Doorbetaald verlof 

De werknemer waarvan de echtgeno(o)t(e), (stief)vader, (stief)moeder, kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonmoeder, schoonvader is overleden, krijgt vanaf de dag van overlijden vijf aaneengesloten werkdagen verlof met behoud van loon aan de hand van artikel 1 lid 8 van de CAO, voor zover op deze dagen normaal wordt gewerkt. Indien een werknemer ook in het weekend werkt, is dit extra betaald verlof.

De werknemer waarvan bloed- en aanverwanten in de 2e graad zijn overleden, krijgt 1 dag betaald verlof voor het bijwonen van de crematie of begrafenis, voor zover op deze dag normaal wordt gewerkt.
Bloed- en aanverwanten in de 2e graad zijn: zijn (schoon)grootouders, (schoon)broers, (schoon)zussen en kleinkinderen.

Vakantie

Klik hier voor de bepalingen omtrent vakantiedagen. 

 

Onbetaald verlof

De werkgever zal een verzoek van de werknemer voor het opnemen van onbetaald verlof zoveel mogelijk inwilligen. De werkgever wijst op de gevolgen voor de sociale zekerheid en de opbouw van het pensioen.

 

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak

 

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

CAO schoonmaak - berekening dagloon

Voor bijvoorbeeld de doorbetaling van het loon bij ziekte dient het dagloon bepaald te worden. De bereking van het dagloon gaat via de volgende berekening:

  

     verdiensten                         gewerkte dagen + ziektedagen + onbetaald verlof

----------------------------   x    ------------------------------------------------------------------------------------

  gewerkte dagen                                      werkdagen in die periode

 

In deze formule zijn:

verdiensten: alle inkomsten die de werknemer in de drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag heeft genoten. Inclusief het loon over vakantiedagen. Exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering, uitbetaalde vakantieuren volgens artikel 27 lid 6 van de CAO, overwerkloon en eventueel ziekengeld.

gewerkte dagen: het aantal dagen dat de werknemer in de periode van drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag daadwerkelijk heeft gewerkt, inclusief eventuele vakantiedagen/feestdagen waarop normaal gesproken zou zijn gewerkt

onbetaald verlof: dagen waarop de werknemer onbetaald verlof had conform artikel 29 van de CAO 

werkdagen in die periode: het aantal werkdagen in de drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag (65 dagen bij maand verwerking, 60 dagen bij verwerking per vier weken).

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

 

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf