Skip to main content

CAO schoonheidsverzorging

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO schoonheidsverzorging, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Klik hier voor een korte samenvatting van de belangrijkste CAO bepalingen.

 

Volledige naam sector / CAO

CAO schoonheidsverzorging

 

Looptijd CAO

 

Actualiteiten

Op dit moment is er nog geen CAO voor de schoonheidsverzorging. FNV en Anbos zullen op korte termijn weer gaan proberen tot overeenstemming te komen over een CAO. Tot dit tijd gelden de wettelijke bepalingen voor de medewerkers die werkzaam zijn in de schoonheidsverzorging of kan een andere CAO van toepassing zijn. Als de schoonheidsspecialist bijvoorbeeld werkzaam is bij een kapsalon, is de CAO voor kappers van toepassing.

Zodra er informatie over een CAO voor de schoonheidsverzorging / schoonheidsspecialisten is, zullen wij de CAO op deze pagina opnemen.

 

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

 

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

Anbos - Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging

FNV Mooi Samen

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden button_wijzigen

 

 

 

Hieronder krijgt u een korte samenvatting van de CAO met daarin een aantal belangrijke en veelgezochte aspecten van de CAO.
werkingssfeer - arbeidstijden - lonen - vakantiedagen/verlof - overwerk - ziekte/arbeidsongeschiktheid - opzegtermijn/ontslag - diversen

Werkingssfeer

 

Arbeidstijden

 

Lonen

 

Vakantiedagen / verlof

 

Overwerk

 

Ziekte / arbeidsongeschiktheid

 

Opzegtermijn / ontslag

 

Diversen