www.salaris-informatie.nl

  • Home

Principe akkoord nieuwe functie- en loonstructuur CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Op 27 juni 2012 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe functie- en loonstructuur voor de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf.

 

Hieronder treft u de betreffende stukken van het principe akkoord aan:

Tekst principe akkoord

Functie overzicht

Leidraad beoordeling werknemers

Reglement geschillencommissie

 

 

De achterban van de vakbonden en FOSAG moeten nog aangeven of ze akkoord gaan met het principe-akkoord. Pas na instemming van de achterban is er sprake van een definitief akkoord. Het principe-akkoord zal op korte termijn aan de achterban van de verschillende partijen voorgelegd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Historie salarismutaties CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

 

01-07-2006: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2007: 1,25 procent salarisverhoging

01-07-2007: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2008: 1 procent salarisverhoging

01-07-2008:

01-07-2009: prijscompensatie

01-01-2010: 1,5 procent salarisverhoging

01-07-2010: prijscompensatie

01-01-2011: prijscompensatie

01-07-2011: 1 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2012: 1 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisvehroging

27-01-2014: 2,25 procent salarisverhoging
week 41-2016: 0,75 procent eenmalige uitkering (basis bruto jaarloon)
week 01-2017: 3,25 procent salarisverhoging
week 41-2017: 1,5 procent salarisverhoging
2018: de loonsverhoging voor 2018 wordt voor of op 1 december 2017 door de CAO partijen overeengekomen
2019: de loonsverhoging voor het eerste halfjaar 2019 wordt voor of op 1 december 2018 door de CAO partijen overeengekomen

 

  Naar CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf