www.salaris-informatie.nl

  • Home

Onderhandelaars-akkoord CAO provincie ambtenaren 2011 - 2012

Op 30 mei 2012 hebben de CAO onderhandelaars een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de provincie ambtenaren. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden voordat de afspraken definitief zijn.

 

Looptijd

1 juni 2011 t/m 31 mei 2012

 

 

Salaris

01-06-2011: 1,2 procent salarisverhoging

 

 

 

 

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van de vakbonden over het bereikte akkoord.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO provincie ambtenaren 

Overzicht salarisverhogingen CAO provincie ambtenaren

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de provincie ambtenaren

 

 

01-01-2010: 1,2 procent salarisverhoging 

01-06-2010: 0,5 procent eenmalige uitkering

dec-2010: eindejaarsuitkering

01-01-2011: 0,7 procent salarisverhoging

01-06-2011: 1,2 procent salarisverhoging

dec-2011: 8,3 procent eindejaarsuitkering 
dec-2012: 8,3 procent eindejaarsuitkering
dec-2013: 8,3 procent eindejaarsuitkering
maand van ondertekening nieuwe CAO: bruto 450 euro eenmalige uitkering
dec-2014: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2015: 2 procent salarisverhoging
01-07-2015: 1 procent salarisverhoging
dec-2015: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-04-2016: 2,2 procent salarisverhoging
apr-2016: € 300 eenmalige uitkering
dec-2015: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-07-2017: 2 procent salarisverhoging
sep-2017: € 500 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
01-01-2018: 1,3 procent salarisverhoging
01-01-2018: 0,75 procent verhoging niet pensioengevende deel IKB
01-01-2019: 2,5 procent salarsverhoging
01-07-2019: 1 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2 procent salarisverhoging
01-07-2020: 1 procent salarisverhoging
01-01-2021: verhoging schaalsalarissen met € 50 bruto per maand
01-07-2021: 1,2 procent salarisverhoging
01-09-2021: eenmalige uitkering € 750 bruto (naar rato) 
01-01-2022: bruto € 75 salarisverhoging (parttimers naar rato)
01-07-2022: 3 procent salarisverhoging
01-01-2023: 4 procent salarisverhoging 

 

 naar de pagina van de CAO provincie ambtenaren