www.salaris-informatie.nl

  • Home

Overzicht salarisverhogingen CAO voortgezet onderwijs

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voortgezet onderwijs

01-07-2008: 3 procent salarisverhoging
dec-2008: eindejaarsuitkering
01-10-2009: 3 procent salarisverhoging
dec-2009: eindejaarsuitkering
dec-2010: eindejaarsuitkering
dec-2011: eindejaarsuitkering
dec-2012: eindejaarsuitkering
dec-2013: eindejaarsuitkering
01-08-2014: 1,2 procent salarisverhoging
dec-2014: eindejaarsuitkering
01-01-2015: salarisverhoging (nog nader te bepalen)
dec-2015: eindejaarsuitkering
01-07-2016: 3 procent salarisverhoging
jul-2016: nabetaling van de 3 procent salarisverhoging over de periode van 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016
dec-2016: eindejaarsuitkering
apr-2017: € 500 eenmalige uitkering (naar rato van de omvang van het dienstverband)
dec-2017: eindejaarsuitkering
01-06-2018: 2,35 procent salarisverhoging
okt-2018: 1 procent eenmalige uitkering
dec-2018: eindejaarsuitkering
01-06-2019: 2,15 procent salarisverhoging 
dec-2019: eindejaarsuitkering
01-03-2020: 2,75 procent salarisverhoging
jun-2020: eenmalige uitkering van € 750 bruto (naar rato)
dec-2020: 8 procent eindejaarsuitkering 
01-10-2021: 1,5 procent salarisverhoging
nov-2021: bruto € 800 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband) 
dec-2021: 8,33% eindejaarsuitkering
01-07-2022: 4,75 procent salarisverhoging
jul-2022: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstbetrekking)
okt-2022: bruto € 275 uitkering voor ondersteunend personeel
dec-2022: 8,33 procent eindejaarsuitkering 

  

 

naar de pagina van de cao voor het voortgezet onderwijs

 

Akkoord CAO voortgezet onderwijs 2011-2012

Eind april zijn de CAO partijen tot een akkoord gekomen over een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs. Het akkoord zal aan de achterban ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs is van 01-08-2011 t/m 31-07-2012.

 

 

De tekst van het concept CAO akkoord kunt u hier inzien.