www.salaris-informatie.nl

  • Home

Historie salarismutaties CAO mode- en sportdetailhandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO mode- en sportdetailhandel (CAO Fashion, Sport & Lifestyle Inretail)

 

 

01-10-2009: 2 procent salarisverhoging
01-07-2011: 2 procent salarisverhoging (tot maximaal een salaris van bruto € 2.062 per maand)
01-02-2012: 2 procent salarisverhoging
01-04-2013: 0,5 procent salarisverhoging
01-10-2015: 1 procent salarisverhoging tenzij al betaald boven het maximum van de schaal
dec-2015: 0,25 procent eenmalige uitkering (voor alle werknemers)
01-07-2016: 0,83 procent verhoging salarisschalen
01-01-2017: verhoging salarisschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4 procent
01-01-2017: 0,5 procent eenmalige uitkering voor werknemers die op 1 januari 2017 geen loonsverhoging ontvangen omdat ze bovenschalig zijn (grondslag is het totale loon van 2016)
01-07-2017: verhoging salarisschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4 procent
01-01-2018: verhoging salarisschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4 procent 

 

 Naar de pagina van de CAO mode- en sportdetailhandel

 

 

Akkoord CAO mode- en sportdetailhandel 2010-2012

Eind mei hebben de CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de mode- en sportdetailhandel. Onderstaande gegevens zijn op dit, nog goed te keuren, akkoord gebaseerd.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor de mode- en sportdetailhandel heeft een looptijd van 1 juli 2010 t/m 30 juni 2012.

 

 

Salarisverhoging

01-07-2011: 2 procent salarisverhoging over maximaal € 2.062 bruto per maand

01-02-2012: 2 procent salarisverhoging (zie de CAO voor de bepalingen)

 

 

Belangrijkste punten akkoord CAO mode- en sportdetailhandel 2010-2012

Tekst akkoord CAO mode- en sportdetailhandel 2010-2012

Memo nieuw loongebouw

Memo wijziging CAO teksten