www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties cao kappers

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de cao kappers

 

 

 

01-04-2008: 4 procent salarisverhoging

01-01-2009: 4 procent salarisverhoging

01-01-2010: 1 procent salarisverhoging

01-01-2011: 1,3 procent salarisverhoging
01-07-2014: 1,75 procent salarisverhoging
01-07-2015: 1,75 procent salarisverhoging
01-05-2018: 2,5 procent salarisvehroging
01-01-2019: 1,85 procent salarisverhoging 
01-01-2020: 2 procent salarisverhoging

01-07-2022: 4,5 procent salarisverhoging

 

 naar de pagina van de cao kappers