www.salaris-informatie.nl

  • Home

Akkoord CAO houthandel 2012-2013

Op 14 februari 2012 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de houthandel en het akkoord is ondertussen ook door de achterban goedgekeurd.

 

 

Looptijd

1 januari 2012 t/m 31 december 2013

 

 

 

Salaris

01-05-2012: € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)

01-07-2012: 1,2 procent salarisverhoging

01-01-2013: 2 procent salarisverhoging

01-05-2013: € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)

 

 

 

Overig

- de pensioenpremie blijft in 2012 hetzelfde, maar de pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,05 procent naar 1,9 procent

- werknemers krijgen het recht op een functioneringsgesprek

 

 

 

 

Terug naar de CAO Houthandel

Overzicht salarisverhogingen CAO houthandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO houthandel

 

 

01-08-2007: eenmalige uitkering

01-01-2008: 1,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 3 procent salarisverhoging

01-07-2010: 1 procent eenmalige uitkering

01-01-2011: 1,2 procent salarisverhoging

01-05-2012: € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
01-07-2012: 1,2 procent salarisverhoging
01-01-2013: 2 procent salarisverhoging
01-05-2013: € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
01-05-2014: 1 procent eenmalige uitkering, berekend over 12 maal het salaris van de maand mei (parttimers naar rato)
31-12-2014: 0,5 procent salarisverhoging

01-10-2015: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,75 procent salarisverhoging
01-02-2018: 2 procent salarisverhoging
nov-2018: € 350 bruto eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging 
01-11-2019: bruto € 400 eenmalige uitkering
01-01-2020: 3,25 procent salarisverhoging 
01-11-2021: 2 procent salarisverhoging
nov-2021: € 350 bruto eenmalige uitkering (naar rato)
01-01-2022: 2 procent salarisverhoging 
01-06-2022: bruto € 60 salarisverhoging (naar rato omvang dienstverband)
01-01-2023: 1,3 procent salarisverhoging naar de pagina van de cao voor de houthandel