www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO glastuinbouw 2012-2014

Op 6 juli hebben de CAO onderhandelaars een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de glastuinbouw. Het principe-akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas na instemming van de achterban is de nieuwe CAO een feit.

 

 

 

Looptijd

1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

 

 

 

Salaris

01-09-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2013: 1 procent salarisverhoging

01-01-2014: 0,75 procent salarisverhoging

 

Daarnaast krijgen de werknemers nog 0,25 procent verhoging die gestort wordt in het zogenaamde "spaarrugzakje". Dit dient nog verder uitgewerkt te worden, maar zal waarschijnlijk gebruikt kunnen worden voor opleidingen of verlofregeling na het 60e levensjaar.

 

 

 

Klik hier voor een overzicht van de afspraken.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO glastuinbouw

Overzicht salarisverhogingen CAO glastuinbouw

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor de glastuinbouw

01-10-2007: 2,5 procent salarisverhoging
01-04-2008: 2 procent salarisverhoging
01-01-2009: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2010: 1 procent salarisverhoging
01-07-2011: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2012: 0,5 procent salarisverhoging
01-09-2012: 1 procent salarisverhoging
01-07-2013: 1 procent salarisverhoging
01-01-2014: 0,75 procent salarisverhoging
01-03-2015: 1 procent salarisverhoging
01-08-2016: 2,25 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging
01-07-2017: 1 procent salarisverhoging
01-01-2018: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2022: 3 procent salarisverhoging
jan-2022: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-10-2022: 2,5 procent salarisverhogingDeze verhoging geldt niet voor de lonen uit loongebouw B, schaal B trede 1,2 en 3. Deze worden aangepast overeenkomstig de verhogingen van het wettelijk minimumloon op 1 juli en op 1 januari. Terug naar CAO glastuinbouw