www.salaris-informatie.nl

  • Home

Historie salarismutaties CAO gemaksvoedingsindustrie

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de gemaksvoedingsindustrie.

 

 

01-01-2008: 0,5 procent salarisverhoging

01-07-2008 2,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 0,5 procent salarisverhoging

01-07-2009: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2010: 0,5 procent salarisverhoging 

01-07-2010: 0,65 procent salarisverhoging

01-01-2011: 1 procent salarisverhoging
01-07-2011: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2012: 1 procent salarisverhoging
01-07-2012: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging
01-07-2013: 0,8 procent salarisverhoging
01-04-2014: 2,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2016: 2 procent salarisverhoging
01-03-2017: 1,75 procent salarisverhoging
01-01-2018: 1 procent salarisverhoging
01-07-2018: 2,25 procent salarisverhoging
01-07-2019: 2,25 procent salarisverhoging 

 

 

naar de pagina van de CAO voor de gemaksvoedingsindustrie