www.salaris-informatie.nl

  • Home

Akkoord CAO dierenartsassistenten 2012

In november 2011 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de dierenartsassistenten. Onderstaande gegevens zijn op dit akkoord gebaseerd. Wel dient de achterban nog haar goedkeuring te geven voordat het akkoord definitief is.

 

 

Looptijd

1 januari 2012 t/m 31 december 2012

 

 

 

Salaris

01-01-2012: 1,75 procent salarisverhoging

dec-2012: 0,5 procent eenmalige uitkering

dec-2012: aanvullende eenmalige uitkering indien inflatie hoger dan 2,75 procent is

 

 

 

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van CNV Publieke Zaak

 

 

Terug naar CAO dierenartsassistenten

Historie salarismutaties CAO dierenartsassistenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO dierenartspraktijken / dierenartsassistenten

 

jan-2009: 3,5 procent eenmalige uitkering
01-01-2010: 1 procent salarisverhoging
01-01-2010: periodiek van 1 procent
01-07-2010: invoering nieuw loongebouw
01-01-2011: 1 procent salarisverhoging
01-01-2011: periodiek van 3,5 procent
01-01-2012: 1,75 procent salarisverhoging
dec-2012: 0,5 procent eenmalige uitkering
dec-2012: aanvullende eenmalige uitkering afhankelijk van de inflatie
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging
01-01-2014: 1 procent salarisverhoging
01-01-2015: 1,2 procent salarisverhoging 
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging
01-01-2017: salarisverhoging (hoogte wordt later bepaald)
01-01-2018: 2 procent salarisverhoging
01-01-2019: minimaal 2 procent salarisverhoging (of zoveel meer als de loonindex aangeeft) 

 naar de pagina van de CAO dierenartsassistenten