www.salaris-informatie.nl

  • Home

Historie salarismutaties CAO detailhandel aardappelen, groenten en fruit

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO detailhandel aardappelen, groenten en fruit

 

 

01-10-2008: 3,25 procent salarisverhoging

01-10-2009: 3,25 procent salarisverhoging 

01-01-2011: 1 procent salarisverhoging
01-10-2011: 1 procent salarisverhoging

01-12-2012: 1,2 procent salarisverhoging 

01-04-2013: 1,2 procent salarisverhoging

01-01-2014: 0,45 procent salarisverhoging

01-02-2015: 1,5 procent salarisverhoging
01-08-2015: 1,5 procent salarisverhoging
01-02-2017: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2018: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2 procent salarisverhoging 

naar de pagina van de CAO voor de detailhandel in aardappelen, groenten en fruit

 

Eindbod werkgever CAO AGF detailhandel 2010-2012

Looptijd

De cao AGF Detailhandel gaat gelden van 1 april 2010 t/m 31 maart 2012.

 

Loon
In het eerdere eindbod was sprake van een loonsverhoging van 0,25 procent per 1 oktober 2010 en per 1 oktober 2011 een verhoging met 1 procent.
Hierin is door werkgever als uiterste bod een duidelijke verbetering voorgesteld.
De loonschalen en de feitelijke salarissen worden per 1 januari 2011 met 1 procent verhoogd en per 1 oktober 2011 nogmaals met 1 procent.

 

Loongebouw
De aanpassing van het loongebouw, zodat er voor de medewerkers sprake is van een snellere doorgroei, zal gelden voor nieuwe medewerkers.

 

Werkzekerheid
De afspraken die gemaakt zijn over werkzekerheid en scholingsmogelijkheden van medewerkers blijven onverkort van kracht. Naast de start van een speciaal project, in dit kader wil CNV Dienstenbond extra aandacht voor de scholingsmogelijkheden die er binnen de branche bestaan. Er zijn tal van mogelijkheden. Bekijk de mogelijkheden eens op de site www.agfcko.nl .

 

Bron: www.cnvdienstenbond.nl