Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO callcentermedewerkers

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de cao voor facilitaire contactcenters (WFC) 

 

01-10-2010: 0,5 % salarisverhoging
dec-2010: € 75 uitkering (indien tenminste 3 maanden in dienst)
01-04-2011: 0,5 % eenmalige uitkering
01-10-2011: 0,5 % salarisverhoging
dec-2011: € 75 uitkering (indien tenminste 3 maanden in dienst)
01-04-2012: 0,75 % eenmalige uitkering
01-11-2017: verhoging loonschalen (zie de nieuwe uurlonen in de tekst van het principeakkoord)
01-07-2018: verhoging loonschalen (zie de nieuwe uurlonen in de tekst van het principeakkoord)
jan-2021: bruto € 75 bonus mits aan de voorwaarden is voldaan
01-01-2023: aanpassing minimale uurlonen
01-01-2023: verhoging minimumjeugdlonen 

naar de pagina van de cao facilitaire contactcenters 

Afbouw