www.salaris-informatie.nl

  • Home

Pensioenpremie 2013 handel in bouwmaterialen

Ongewijzigde premie en grondslagen in 2013

 

Voor 2013 is vastgesteld dat er geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de hoogte van de premie en de grondslagen. Deze blijven dus gelijk aan 2012.

 

Groep 1  Groep 2 
Premie per jaar   22,2%  6,40%
 - werknemersdeel  7,4%  2,13%
 - werkgeversdeel  14,8%  4,27%
 Pensioenopbouw %  2,0%  0,25%
 Minimumpensioengrondslag   € 4.678
 Franchise  € 11.919


De factoren voor de flexibilisering en afkoop worden wel geactualiseerd. Per 1 januari 2013 zijn voor de volgende situaties andere basiscijfers van kracht:

  • Vervroeging en uitstel (art. 4.3, art. 12.1)
  • Uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen (art. 4.4)
  • Uitruil partnerpensioen naar ouderdomspensioen (art. 4.4)
  • Hoog/laag uitkering (art. 4.5)
  • Afkoop (art. 9.3, art. 13.3)
  • Omzetten prepensioen in ouderdomspensioen op leeftijd 65 (art. 12.1, art. 13.3)

De genoemde artikelnummers verwijzen naar de artikelen in het pensioenreglement van Bpf HiBiN. Deze kunt u downloaden op www.bpfhibin.nl. Daarin staan vanaf begin januari ook de cijfers die voor 2013 gelden.

 

 

 

Naar de CAO bouwmaterialenhandel

Historie salarismutaties CAO bouwmaterialenhandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de handel in bouwmaterialen (CAO Hibin)

 

 

02-01-2008: 3 procent salarisverhoging

01-01-2010: 0,5 procent salarisverhoging

01-07-2010: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2011: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2012: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2015: 1 procent salarisverhoging
01-01-2016: 2 procent salarisverhoging
01-12-2017: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2017: € 500 eenmalige uitkering (naar rato voor parttimers en bij indiensttreding in de loop van 2017)
01-01-2018: 2 procent salarisverhoging 
01-04-2019: 3 procent salarisverhoging
01-07-2021: 2,5 procent salarisverhoging
juli-2021: € 350 eenmalige uitkering
01-06-2022: 2,5 procent salarisverhoging 

 

 

 naar de pagina van de CAO voor bouwmaterialenhandel