www.salaris-informatie.nl

  • Home

Onderhandelingsresultaat CAO beroepsgoederenvervoer 2012-2013

Op 8 juni 2012 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO beroepsgoederenvervoer. Pas als de achterban instemt met het bereikte akkoord, zal er daadwerkelijk sprake zijn van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 januari 2012 t/m 31 december 2013

 

 

 

Salaris

01-01-2013: 1,5 procent salarisverhoging

01-07-2013: 0,5 procent salarisverhoging

 

 

 

Diversen

- afgesproken is dat alle chauffeurs in loondienst ongeacht hun herkomst (binnen- en buitenland) volgens de CAO beloond moeten worden

- uitzendkrachten worden vanaf de eerste dag van hun contract beloond volgens de CAO

- er komt een actieplan voor veilige parkeerplekken voor chauffeurs om te overnachten

 

 

 

 Klik hier voor de tekst van het onderhandelaarsakkoord. 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO beroepsgoederenvervoer

Overzicht salarisverhogingen CAO beroepsgoederenvervoer

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO beroepsgoederenvervoer

 

 

01-06-2007: 3,2 procent salarisverhoging

dec-2007: eenmalige uitkering 

01-04-2008: 1,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 3,5 procent salarisverhoging

01-10-2009: 0,9 procent salarisverhoging
01-01-2011: 2,1 procent salarisverhoging
01-01-2011: bijdrage kosten zorgverzekering vervalt (was 0,6 procent)
01-07-2011: 1 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1,5 procent salarisverhoging

01-07-2013: 0,5 procent salarisverhoging 

01-01-2015: 2,36 procent salarisverhoging
01-01-2016: 2,75 procent salarisverhoging
01-07-2017: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen
01-01-2018: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen
01-01-2019: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen 
* voorzover mogelijk binnen de fiscale grenzen.

 

Tegelijk met de salarisverhoging worden ook de verblijfskostenvergoedingen en toeslagen met eenzelfde percentage verhoogd.

01-07-2021: 3,5 procent salarisverhoging
01-07-2021: 2,7 procent verhoging verblijfskostenvergoedingen
01-01-2022: 3,25 procent salarisverhoging 
01-01-2022: indexatie verblijfskostenvergoedingen

 

 

 

 naar de pagina van de CAO voor het beroepsgoederenvervoer