www.salaris-informatie.nl

  • Home

Historie salarismutaties CAO banken

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO banken

 

 

01-03-2008: 3 procent salarisverhoging

01-09-2008: eenmalige uitkering

01-03-2009: 1 procent salarisverhoging

01-06-2011: 1,25 procent salarisverhoging

dec-2011: bruto € 300 eenmalige uitkering (parttimers naar rato dienstverband). Eventueel mag de werkgever de eenmalige uitkering in vrije tijd uitkeren.
01-01-2015: 1 procent salarisverhoging (met een minimum van € 500 per jaar, zie tekst onderhandelingsresultaat)
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging (met een minimum van € 350 per jaar, zie tekst onderhandelingsresultaat)
apr-2017: eenmalige uitkering van € 500 (parttimers naar rato)
01-01-2018: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2019: 2,5 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2,5 procent salarisverhoging 

 

 naar de pagina van de cao banken

 

Akkoord CAO banken 2010-2011

op 20 april 2011 hebben de CAO partijen een akkoord berekt over een nieuwe algemen CAO voor de banken.

 

Looptijd van de nieuwe bank CAO

De nieuwe algemene bank CAO heeft een looptijd van 1 november 2010 t/m 31 december 2011

 

Salarisverhogingen

1 juni 2011: 1,25 procent verhoging van de feitelijke salarissen en de salarisschalen

december 2011: eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato bij parttime dienstverband)

De werkgever kan besluiten deze eenmalige uitkering ook in vrije tijd toe te kennen.

 

 

De volledige tekst van het akkoord vind je op de website van De Unie: klik hier