www.salaris-informatie.nl

 • Home

Pensioenpremie 2019 bakkers

Hieronder vindt u de rekencijfers 2019 van het Bakkers Pensioenfonds.

 • Salaris waarover maximaal pensioen kan worden opgebouwd: € 54.900
 • Maximaal fiscaal salaris: € 107.593
 • Franchise: € 13.785
 • Opbouwpercentage: 1,6%
 • Opbouwpercentage excedentregeling: 1,875%
 • Premiepercentage: 24,5%
 • Werkgeversdeel: 15,61%
 • Werknemersdeel: 8,89%

Premiegegevens excedentregeling: De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de werknemers.

 

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

2019:

 • Premiepercentage 1%
  Deze premie komt volledig voor rekening van de werkgever (over som SV-loon): 1%

Pensioenpremie 2018 bakkers

Hieronder vindt u de rekencijfers van het Bakkers Pensioenfonds. 

2018:

 • Salaris waarover maximaal pensioen kan worden opgebouwd: € 54.900
 • Maximaal fiscaal salaris: € 105.075
 • Franchise: € 13.344
 • Opbouwpercentage: 1,6%
 • Opbouwpercentage excedentregeling: 1,875%
 • Premiepercentage*: 24,4%*
 • Werkgeversdeel: 15,55%
 • Werknemersdeel: 8,85%

 *Vanaf 1 januari 2016 wordt de premie niet meer bepaald op basis van het salaris, maar op basis van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise.         

 

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

2018:

 • Premiepercentage 1%
  Deze premie komt volledig voor rekening van de werkgever (over som SV-loon): 1%