www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO banken 2010 - 2011

op 20 april 2011 hebben de CAO partijen een akkoord berekt over een nieuwe algemen CAO voor de banken.

 

 

Looptijd van de nieuwe bank CAO

De nieuwe algemene bank CAO heeft een looptijd van 1 november 2010 t/m 31 december 2011

 

 

Salarisverhogingen

1 juni 2011: 1,25 procent verhoging van de feitelijke salarissen en de salarisschalen

december 2011: eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato bij parttime dienstverband)

De werkgever kan besluiten deze eenmalige uitkering ook in vrije tijd toe te kennen.

 

 

De volledige tekst van het akkoord vind je op de website van De Unie: klik hier

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO banken

Tags: CAO akkoord, Banken