www.salaris-informatie.nl

Principe akkoord CAO bouw 2012 bereikt

Op 24 maart 2012 hebben de CAO partijen een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de bouw.


 

Meer informatie vindt u hier.
 


Aanvulling: het akkoord is inmiddels door de achterban goedgekeurd.


Naar de CAO bouwnijverheid