Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO bouw & infra

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de bouw & infra

 

01-07-2007: 1,75 procent salarisverhoging
01-01-2008: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2008: 1,75 procent salarisverhoging
01-01-2009: 1,5 procent salarisverhoging
30-06-2009: 0,25 procent salarisverhoging
30-06-2009: eenmalige uitkering
01-10-2009: 0,5 procent salarisverhoging
01-01-2010: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2010: 0,5 procent salarisverhoging
01-10-2010: 0,25 procent salarisverhoging
01-01-2011: 0,5 procent salarisverhoging
01-07-2011: 0,5 procent salarisverhoging
01-04-2012: 1 procent salarisverhoging
01-04-2012: verhoging kilometervergoeding van € 0,31 naar € 0,32 per kilometer
01-04-2012: invoering reiskostenvergoeding voor uta-werknemers
april-2012: 0,25 procent verhoging werkgeversbijdrage vitaliteitsuitkering
01-08-2012: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2015: 2,5 procent salarisverhoging
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2016: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2017: 0,25 procent salarisverhoging
01-02-2017: verhoging werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering naar € 15,00 per maand
01-07-2017: 1 procent salarisverhoging
01-01-2018: verhoging werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering naar € 17,50 per maand
01-01-2018: 0,75 procent salarisverhoging
01-08-2018: 2,35 procent salarisverhoging 
01-07-2019: 3 procent salarisverhoging
01-12-2020: 2 procent salarisverhoging
dec-2020: bruto € 350 eenmalige uitkering  
01-08-2021: verhoging salaris en CAO vergoedingen met 1,5 procent
dec-2021: eenmalige uitkering ter hoogte van 1 procent van het vast overeengekomen bruto jaarloon 
01-01-2022: verhoging salaris en CAO vergoedingen met 3 procent
01-01-2023 / periode 1: 2,5 procent salarisverhoging
01-07-2023 / periode 7: 2,5 procent salarisverhoging 
01-01-2024: 3,5 procent salarisverhoging plus € 50 per maand (parttimers naar rato)
01-07-2024: 3,5 procent salarisverhoging plus € 50 per maand (parttimers naar rato) 

 

 naar de pagina van de CAO bouw & infra