www.salaris-informatie.nl

CAO bouwnijverheid verlengd t/m 31 december 2014

De CAO onderhandelaars hebben besloten de CAO voor de bouw te verlengen t/m eind 2014. 

 

 

Er is geen loonsverhoging afgesproken. Om oneerlijk concurrentie te voorkomen is daarnaast afgesproken dat:

  • Partijen gemeenschappelijke voorlichting geven om naleving van de cao te bevorderen.
  • De meldings- en nalevingprocedures van het Bureau Naleving breder bekend worden gemaakt. Daar waar nodig worden ze aangescherpt en verduidelijkt.
  • Partijen bij de overheid en politiek pleiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling.
  • Partijen aan de politiek voorstellen doen om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

 

 

 

Terug naar de CAO bouw