www.salaris-informatie.nl

Onderhandelingen CAO bouwmaterialenhandel opgeschort

 

Op vrijdag 6 juni is er overleg geweest met de bonden over een mogelijke nieuwe cao. Het belangrijkste onderwerp was de loonontwikkeling en daardoor de bedrijfseconomische positie van de bedrijven in de sector.

 

De bouwmaterialengroothandel heeft net als de uitvoerende bouw een aantal slechte jaren achter de rug met als gevolg veel baanverlies. Hoewel op nationaal niveau de lichten voor economisch herstel op groen komen te staan, is het zo dat binnen de bouwmaterialengroothandel van een breed herstel nog geen sprake is. In de cijfers van de bedrijven is daar nog niets of weinig van terug te vinden.

 

De Hibin vindt dat de sector teveel ingeteerd heeft om nu al collectieve afspraken te kunnen maken met de bonden over verhoging van loonkosten. Elke verhoging van de loonkosten draagt op dit moment bovendien nog teveel het risico met zich mee dat dit zal leiden tot uitstoot van arbeid.

 

Toch hebben de werkgevers verenigd in Hibin gemeend dat een afspraak ten aanzien van het inkomen op zijn plaats is. Zij hebben daarom de bonden een eenmalige uitkering van € 300 aangeboden.

 

Daarnaast is door werkgevers gezocht naar de mogelijkheid van een voor werkgevers kostenneutrale structurele verhoging van de inkomens door inlevering van ATV-dagen.

 

De bonden is naast de eenmalige uitkering van € 300 een structurele verhoging aangeboden per 1/1/2015 van 0,5% tegen inlevering van één (1) ATV-dag.

 

Dit aanbod is afgewezen door de bonden omdat zij alleen "een niet-kostenneutrale verhoging" bespreekbaar vinden. Nadat Hibin heeft laten weten een dergelijke verhoging niet verantwoord te vinden, zijn de onderhandelingen door de bonden opgeschort.

(Bron: Hibin)

 

 

 

Naar de CAO voor de bouwmaterialenhandel