www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties CAO bouwmaterialenhandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de handel in bouwmaterialen (CAO Hibin)

 

 

02-01-2008: 3 procent salarisverhoging

01-01-2010: 0,5 procent salarisverhoging

01-07-2010: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2011: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2012: 0,75 procent salarisverhoging
01-07-2015: 1 procent salarisverhoging
01-01-2016: 2 procent salarisverhoging
01-12-2017: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2017: € 500 eenmalige uitkering (naar rato voor parttimers en bij indiensttreding in de loop van 2017)
01-01-2018: 2 procent salarisverhoging 
01-04-2019: 3 procent salarisverhoging
01-07-2021: 2,5 procent salarisverhoging
juli-2021: € 350 eenmalige uitkering
01-06-2022: 2,5 procent salarisverhoging 

 

 

 naar de pagina van de CAO voor bouwmaterialenhandel