www.salaris-informatie.nl

Nieuw onderhandelingsresultaat CAO boekhandel en kantoorvakhandel 2012 - 2014

De CAO partijen hebben een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de boekhandel en kantoorvakhandel. Nadat het eerdere onderhandelingsakkoord was afgewezen, zijn er opnieuw onderhandelingen geweest waaruit nu een nieuw akkoord is gekomen. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas na instemming van de achterban is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 april 202 t/m 31 maart 2014

 

 

 

Salaris

jan-2013: eenmalige uitkering van 0,3 procent als vergoeding voor de premie 2012 aan het A & O fonds

01-07-2013: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2014: 0,75 procent salarisverhoging

Werknemers met een bruto jaarsalaris van meer dan € 37.500 bruto (inclusief vakantietoeslag), hebben over het meerdere boven dat bedrag geen aanspraak op de verhogingen.

 

 

 

Diversen

Er wordt per 1 september 2012 een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A & O fonds) opgericht met een initiële storting door de partijen gezamenlijk van € 500.000,-. Vanaf 1 januari 2013 zal een premie van 0,3% van de loonsom per jaar worden geheven.

Het A&O Fonds zal onder meer activiteiten financieren in verband met het begeleiden van werknemers – die werkloos worden door reorganisatie of faillissement – van werk naar werk.

 

 

Aanvullende afspraken november 2012

• De 0,3% premie over het bruto loon 2012 voor het A&O-fonds wordt in januari 2013 als eenmalige uitkering aan alle medewerkers uitbetaald;
• De werk-naar-werkregeling wordt alleen afgesproken tussen Novaka en CNV Media voor werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij Novaka. Deze wordt betaald vanuit het Opleidingsfonds en hiervoor wordt subsidie aangevraagd bij 2 andere fondsen. Het is van goedkeuring van deze subsidieaanvragen afhankelijk of deze afspraak ook definitief door kan gaan. Deze afspraak komt niet in de cao, maar is een rechtstreekse afspraak tussen Novaka en CNV Media;
• De afspraak over de doorbetaling op feestdagen wordt ook uitgebreid naar feestdagen die wel samenvallen met de zondag;
• De afspraak over de verjaring van vakantiedagen is gewijzigd omdat hier juridische problemen mee leken te zijn. In deze zal nu de wet gewoon gevolgd worden, waarbij de wettelijke vakantiedagen (4 maal het aantal uur dat je gemiddeld in de week werkt) binnen half jaar na het jaar waarin u ze heeft opgebouwd moet hebben opgenomen en de bovenwettelijke dagen binnen 5 jaar.
• Tevens wordt opgenomen dat met de totstandkoming van deze cao afspraken uit oude cao's vervallen als daarover nieuwe afspraken zijn gemaakt. 

 

 

 

 

 

Naar de CAO boekhandel en kantoorvakhandel

Tags: CAO akkoord, Boekhandel en kantoorvakhandel