www.salaris-informatie.nl

Onderhandelingsresultaat CAO boekhandel en kantoorvakhandel 2012 - 2014

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de boekhandel en kantoorvakhandel. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas na instemming van de achterban is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 april 202 t/m 31 maart 2014

 

 

 

Salaris

01-07-2013: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2014: 0,75 procent salarisverhoging

Werknemers met een bruto jaarsalaris van meer dan € 37.500 bruto (inclusief vakantietoeslag), hebben over het meerdere boven dat bedrag geen aanspraak op de verhogingen.

 

 

 

Diversen

Er wordt per 1 september 2012 een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A & O fonds) opgericht met een initiële storting door de partijen gezamenlijk van € 500.000,-. Vanaf 1 januari 2013 zal een premie van 0,3% van de loonsom per jaar worden geheven.

Het A&O Fonds zal onder meer activiteiten financieren in verband met het begeleiden van werknemers – die werkloos worden door reorganisatie of faillissement – van werk naar werk.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO boekhandel en kantoorvakhandel

Tags: CAO akkoord, Boekhandel en kantoorvakhandel