www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO boekhandel en kantoorvakhandel 2014 - 2016

De CAO partijen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de boekhandel en kantoorvakhandel. Het akkoord is reeds voorgelegd aan de achterban en goedgekeurd..

 

 

 

Looptijd

1 april 2014 t/m 31 maart 2016

 

 

 

Salaris

01-01-2015: 0,9 procent salarisverhoging voor salarissen van maximaal € 37.500 per jaar

01-01-2016: 0,9 procent salarisverhoging voor salarissen van maximaal € 37.500 per jaar

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO boekhandel en kantoorvakhandel

 

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord, Boekhandel en kantoorvakhandel