www.salaris-informatie.nl

Overzicht loonsverhogingen CAO bloemendetailhandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de bloemendetailhandel

 

01-07-2007: 2,5 procent salarisverhoging
dec-2007: 0,5 procent eenmalige uitkering
01-07-2008: 2,5 procent salarisverhoging
dec-2008: 0,5 procent eenmalige uitkering
dec-2009: 0,7 procent eenmalige uitkering
01-10-2010: 1,4 procent salarisverhoging
dec-2010: 0,7 procent eenmalige uitkering
01-07-2011: 1,25 procent salarisverhoging
dec-2011: 0,75 procent eenmalige uitkering (van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld)
dec-2015: eenmalige uitkering van 0,5 procent van het bruto jaarloon
01-07-2016: 1,5 procent extra doorgroeitrede in de functiegroepen B t/m F van het salarisgebouw
01-07-2016: verhoging van het salaris van de medewerkers tot het eerstvolgende bedrag van de salarisschaal (onafhankelijk van de beoordeling in het jaargesprek)
01-01-2017: 1 procent verhoging van alle bedragen in het salarisgebouw
01-07-2018: 0,8 procent salarisverhoging
dec-2018: 0,5 procent eenmalige uitkering
01-01-2019: loonsverhoging met het verhogingspercentage van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,5% en een maximum van 0,8% 
01-07-2019: loonsverhoging met het verhogingspercentage van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,5% en een maximum van 0,8% 
01-01-2020: 1,1 procent salarisverhoging salarisgroep A
01-07-2020: salarisverhoging volgens de berekening zoals opgenomen in artikel 4 lid b van het akkoord (zie hieronder)
nov-2020: 0,6 procent eenmalige uitkering
01-01-2021: salarisverhoging met het percentage verhoging van het wettelijk minimumloon
01-07-2021: salarisverhoging met het percentage verhoging van het wettelijk minimumloon
nov-2021: 0,6 procent eenmalige uitkering
01-01-2022: salarisverhoging met het percentage verhoging van het wettelijk minimumloon
01-07-2022: salarisverhoging met het percentage verhoging van het wettelijk minimumloon

 

 

naar de pagina van de cao voor de bloemendetailhandel