www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO detailhandel in bloemen en planten 2011-2012

Op 11 augustus 2011 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten.

De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt en zullen dit nu gaan voorleggen aan de achterban ter goedkeuring. Onderstaand informatie over het akkoord:

 

Looptijd

1 april 2011 t/m 31 maart 2012

 

Salarisverhogingen

01-07-2011: 1,25 procent salarisverhoging

dec-2011: 0,75 procent eenmalige uitkering (van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld)

 

Salaristabel

Klik hier voor de salaristabel per 1 juli 2011

 

Inhoud CAO akkoord

Het bericht van de VBW over de nieuwe CAO vindt u hier.

 

Terug naar de CAO pagina bloemendetailhandel