www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO bloembollengroothandel 2014 - 2016

De werkgevers hebben eind juni 2014 een eindbod gedaaan aan de vakbonden over een nieuwe CAO voor de groothandel in bloembollen. De vakbonden zullen het eindbod voorleggen aan hun achterban.

 

CNV Vakmensen heeft het eindbod besproken in een ledenvergadering, maar er is nog geen eenduidig resultaat over het goed- of afkeuren van het eindbod. Er zal door deze vakbond eerst verder overlegd worden met de werknemers om uiterlijk in oktober tot een definitief besluit te komen.

 

 

Looptijd
1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

 

 

Salaris
01-07-2014: 1,5 procent salarisverhoging

01-07-2015: 1,25 procent salarisverhoging

 

 

Diversen
- verhoging reiskostenvergoedingen naar € 2,40 per dag (10 - 15 km) en € 3,45 bij meer dan 15 km

- doktersbezoek voortaan in eigen tijd werknemer. Ter compensatie halve vrije dage extra

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO bloembollengroothandel