www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO bloembollengroothandel 2012-2014

De werkgevers hadden een eindbod gedaaan aan de vakbonden over een nieuwe CAO voor de bloembollengroothandel. Ondertussen hebben de vakbonden dit eindbod voorgelegd aan hun leden en die hebben ingestemd. Er is dus een akkoord over een nieuwe CAO.

 

 

 

Looptijd
1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

 

 

Salaris
01-03-2013: 1 procent salarisverhoging

01-10-2013: 1 procent salarisverhoging

01-03-2014: 0,5 procent salarisverhoging

 

 

Diversen
- op 1 oktober 2013 zullen de jeugdloonpercentages met 5 procent worden verhoogd en komt het jeugdloon voor 21 jarigen te vervallen.

- in de cao wordt een tekst opgenomen waarin staat hoe afspraken gemaakt kunnen worden over mantelzorg. Het gaat hierbij om praktische zaken en niet om een financiële bijdrage van de werkgever.

- de nieuwe vakantiewetgeving zal worden gerespecteerd. De wettelijke vakantiedagen komen na 1,5 jaar te vervallen. Daarnaast is afgesproken dat tijdens ziekte geen bovenwettelijk vakantiedagen worden opgebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO bloembollengroothandel