www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO openbare bibliotheken 2015 - 2019

Op 11 mei hebben de onderhandelaars een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de openbare bibliotheken met een looptijd van 4 jaar.

 

Het principe-akkoord / sociaal contract zal worden voorgelegd aan de achterban. Het bestuur van de VOB legt de afspraken op 18 juni tijdens de algemene ledenvergadering ter stemming voor.

Looptijd

15 juni 2015 t/m 30 juni 2019

 

Salaris

Er is gedurende de looptijd van de CAO jaarlijks een loonruimte van 1,75 procent beschikbaar. Deze ruimte is voor 2015 als volgt afgesproken:
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: verhoging eindejaarsuitkering met 0,25 procent naar 1, 75 procent
sep-2015: eenmalige uitkering van 275 euro bruto (parttimers naar rato)

De bestemming van de loonruimte voor de volgende jaren zal t.z.t. afgesproken worden.

 

Diversen

 

 

 

Naar de pagina van de CAO bibliotheken

 

Tags: CAO akkoord, Bibliotheken