www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO bibliotheken

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO bibliotheken

 

01-01-2007: 2 procent salarisverhoging

01-01-2008: 2,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 2 procent salarisverhoging
01-01-2010: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2011: 1 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1,25 procent salarisverhoging
2013: de CAO partijen zullen in 2012 een eventuele loonsverhoging voor 2013 bespreken.

01-01-2014: 1,25 procent salarisverhoging 
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: verhoging eindejaarsuitkering met 0,25 procent naar 1,75 procent
sep-2015: eenmalige uitkering van 275 euro bruto (parttimers naar rato)
dec-2015: 1,75 procent eindejaarsuitkering
dec-2016: eindejaarsuitkering
dec-2017: 2,25 procent eindejaarsuitkering
01-01-2018: 1 procent salarisverhoging
dec-2018: 3 procent eindejaarsuitkering
dec-2019: eindejaarsuitkering
01-01-2020: 3 procent salarisverhoging
dec-2020: eindejaarsuitkering
01-01-2021: 2 procent salarisverhoging
dec-2021: eindejaarsuitkering
mrt-2022: bruto € 300 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-07-2022: 2 procent salarisverhoging 
dec-2022: eindejaarsuitkeringnaar de pagina van de CAO bibliotheken

 

Tags: Bibliotheken