www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO betonproductenindustrie

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de betonproductenindustrie

  

01-03-2007: 2,75 procent salarisverhoging

01-03-2008: 3 procent salarisverhoging

01-07-2010: 1 procent salarisverhoging

01-08-2010: € 250 eenmalige uitkering

01-01-2011: 1 procent salarisverhoging

01-07-2011: 1,75 procent salarisverhoging

01-07-2012: 1,75 procent salarisverhoging
dec-2014: 3,5 procent eindejaarsuitkering
dec-2015: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-01-2016: 2,5 procent salarisverhoging
na afsluiten van de nieuwe CAO: eenmalige uitkering van 1,25 procent van het jaarinkomen 2015
dec-2016: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-01-2017: 2 procent salarisverhoging

dec-2017: 3,5 procent eindejaarsuitkering 
01-01-2018: 2 procent salarisverhoging

dec-2018: eindejaarsuitkering
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging
dec-2019: 3,5 procent eindejaarsuitkering
dec-2020: 3,5 procent eindejaarsuitkering
01-07-2021: 5 procent salarisverhoging (indien de werkgever in 2020 de verhoging van 3% heeft verhoogd, dan per 1 juli 2021 2% verhoging)
sep-2021: 1 procent eenmalige uitkering van de betaalde schaalsalarissen van januari 2021 t/m juni 2021, verhoogd met 8% vakantietoeslag
sep-2021: indien de werkgever in 2020 geen collectieve salarisverhoging heeft doorgevoerd, heeft de werknemer recht op een eenmalige uitkering ter hoogte van 3% van alle in 2020 betaalde schaalsalarissen, verhoogd met 8% vakantietoeslag en de 3,5% eindejaarsuitkering
01-01-2022: 3 procent salarisverhoging 

 naar de pagina van de CAO voor de betonproductenindustrie