www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO besloten busvervoer 2013 - 2014

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het besloten busvervoer. De vakbonden zullen het eindbod voorleggen aan hun achterban.

 

 

 

Looptijd

1 april 2013 t/m 31 december 2014

 

 

 

Salaris

01-01-2014: 0,6 procent salarisverhoging

01-07-2014: 0,8 procent salarisverhoging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO besloten busvervoer