www.salaris-informatie.nl

Werknemers stemmen in met eindbod werkgevers voor nieuwe CAO beroepsgoederenvervoer 2014 - 2016

Een meerderheid (75%) van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met het eindbod dat de werkgevers gedaan hebben voor een nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer. De uitslag van de raadpleging van de achterban van FNV Bondgenoten is nog niet bekend, maar de nieuwe CAO is sowieso definitief ongeacht de uitkomst vna de raadpleging door FNV.

 

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 31 december 2016

 

 

 

Salaris

01-01-2015: 2,25 procent salarisverhoging

01-01-2016: 2,75 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- experiment met de vrijwillige tijd voor tijdregeling wordt voortgezet. De regeling dient wel aangemeld te worden bij het CAO-secretariaat

- in de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 wordt minder pensioenpremie betaald ten opzichte van 2014. Het werkgeversdeel van de verlaging van de pensioenpremie zal gebruikt worden voor een extra loonsverhoging per 1 januari 2015 bovenop de hierboven al genoemde verhoging. Het exacte percentage zal nog berekend worden.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO beroepsgoederenvervoer

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord