Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO beroepsgoederenvervoer

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO beroepsgoederenvervoer

 

 

01-06-2007: 3,2 procent salarisverhoging

dec-2007: eenmalige uitkering 

01-04-2008: 1,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 3,5 procent salarisverhoging

01-10-2009: 0,9 procent salarisverhoging
01-01-2011: 2,1 procent salarisverhoging
01-01-2011: bijdrage kosten zorgverzekering vervalt (was 0,6 procent)
01-07-2011: 1 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1,5 procent salarisverhoging

01-07-2013: 0,5 procent salarisverhoging 

01-01-2015: 2,36 procent salarisverhoging
01-01-2016: 2,75 procent salarisverhoging
01-07-2017: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen
01-01-2018: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen
01-01-2019: 2 procent verhoging schaallonen, verblijfkosten* en bruto toeslagen 
* voorzover mogelijk binnen de fiscale grenzen.

 

Tegelijk met de salarisverhoging worden ook de verblijfskostenvergoedingen en toeslagen met eenzelfde percentage verhoogd.

01-07-2021: 3,5 procent salarisverhoging
01-07-2021: 2,7 procent verhoging verblijfskostenvergoedingen
01-01-2022: 3,25 procent salarisverhoging 
01-01-2022: indexatie verblijfskostenvergoedingen
01-01-2023: 7,5 procent salarisverhoging schalen A t/m H
01-01-2023: verhoging verblijfkosen overeenkomstig het convenant met de belastingdienst, doch maximaal met 7,5 procent
01-01-2023: verhoging bruto toeslagen met 7,5 procent
jan-2023: bruto € 250 eenmalige uitkering 

 

 

 

 naar de pagina van de CAO voor het beroepsgoederenvervoer