Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO banden en wielen

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de cao banden en wielen


01-09-2009: 0,5 procent salarisverhoging

01-07-2010: 1,5 procent salarisverhoging 

01-05-2011: 1,5 procent salarisverhoging

okt-2011: 1 procent eenmalige uitkering (van het bruto jaarloon, gerekend over de periode van oktober 2010 tot en met september 2011, respectievelijk eenmalig 1 procent van 13 maal het vierwekensalaris over de periode waarin de eerste van de maand van uitbetaling valt. De werkgever kan er ook voor kiezen om deze eenmalige uitkering om te zetten in 2 bijzonder verlofdagen.)

01-03-2012: 1,5 procent salarisverhoging

01-10-2012: 1 procent salarisverhoging
01-07-2016: 1,75 procent salarisverhoging
01-12-2016: 1,5 procent verhoging van de salarisschalen voor 18- en 19-jarigen
01-06-2017: 1,75 procent salarisverhoging
01-03-2018: 2,5 procent salarisverhoging
01-02-2019: 1,5 procent salarisverhoging 
01-11-2019: 2 procent salarisverhoging
dec-2019: € 175 eenmalige uitkering
01-08-2020: 2,5 procent salarisverhoging 
01-07-2021: € 50 bruto salarisverhoging (parttimers naar rato)
01-08-2022: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2023: 0,65 procent salarisverhoging 
01-02-2023: 5,5 procent salarisverhoging
01-01-2024: 3,5 procent salarisverhoging 
01-04-2024: bruto € 60 per maand salarisverhoging
01-04-2024: 1,7 procent salarisverhoging
01-09-2024: 2 procent salarisverhoging
01-01-2025: 3 procent salarisverhoging 

 

naar de pagina van de cao banden en wielen