www.salaris-informatie.nl

Pensioenpremie 2017 bakkers

Hieronder vindt u de rekencijfers van het Bakkers Pensioenfonds. 

2017:

 • Salaris waarover maximaal pensioen kan worden opgebouwd: € 53.800
 • Maximaal fiscaal salaris: € 103.317
 • Franchise: € 13.123
 • Opbouwpercentage: 1,6%
 • Opbouwpercentage excedentregeling: 1,875%
 • Premiepercentage*: 24,4%*
 • Werkgeversdeel: 15,55%
 • Werknemersdeel: 8,85%

 *Vanaf 1 januari 2016 wordt de premie niet meer bepaald op basis van het salaris, maar op basis van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise.         

 

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

2017:

 • Premiepercentage
  Deze premie komt volledig voor rekening van de werkgever (over som SV-loon): 1%