www.salaris-informatie.nl

Pensioenpremie 2015 Bakkers

Hieronder vindt u de rekencijfers van het Bakkers Pensioenfonds. 

Pensioenreglement 200620152014
Maximum salaris (grenssalaris) € 53.000 € 51.900
Grensbedrag  € 15.000 € 33.735
Premiepercentage 14,0% 14,0%
Werkgeversdeel 8,92% 8,92%
Werknemersdeel 5,08% 5,08%
Opbouwpercentage tranche I 0,3% 1,00%
Opbouwpercentage tranche II 1,8% 2,00%

                                                                            

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf20152014
Premiepercentage
Deze premie komt volledig voor rekening van de werkgever (over som SV-loon)

* vanaf april 2014/periode 4 is het premiepercentage 0%
0% 0%*

 

 

 

 

Terug naar de CAO bakkers