www.salaris-informatie.nl

Overzicht loonsverhogingen CAO bakkers

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor het bakkersbedrijf

 

 

01-10-2007: 2,3 procent salarisverhoging

01-01-2008: 0,5 procent salarisverhoging

01-06-2008: 3,5 procent salarisverhoging

01-01-2010: 1,5 procent salarisverhoging
01-08-2010: 1,15 procent salarisverhoging
01-01-2011: 1,25 procent salarisverhoging
01-10-2011: 0,9 procent salarisverhoging (09-10-2011 bij week of 4-wekenloon)
01-06-2012: 1 procent salarisverhoging
01-12-2012: 0,5 procent salarisverhoging
01-09-2014: 2 procent salarisverhoging
01-09-2014: eenmalige uitkering van 1,35 procent van het jaarsalaris van 2014 voor werknemers die op 01-09-2014 in dienst zijn
01-11-2015: 1 procent salarisverhoging
01-04-2016: 0,5 procent salarisverhoging 
 

Industriele bakkerijen
01-06-2017: 2 procent salarisverhoging
01-06-2018: 1,75 procent salarisverhoging
01-07-2019: 2,5 procent salarisverhoging
01-01-2020: 1 procent salarisverhoging
01-01-2021: 0,5 procent salarisverhoging 
jul-2022: bruto € 300 eenmalige uitkering (naar rato) 
01-06-2022: 3,2 procent salarisverhoging
01-03-2023: 3,4 procent salarisverhoging

Ambachtelijke bakkerijen
01-06-2017: 1 procent eenmalige uitkering
01-08-2017: 1,5 procent salarisverhoging
01-06-2018: 1,25 procent salarisverhoging 
01-07-2019: 2,25 procent salarisverhoging
01-01-2020: 1 procent salarisverhoging
01-01-2021: 0,5 procent salarisverhoging 
jul-2022: bruto € 300 eenmalige uitkering (naar rato) 
01-06-2022: 3,45 procent salarisverhoging
01-03-2023: 3,55 procent salarisverhoging

 naar de pagina van de CAO voor bakkersbedrijven