www.salaris-informatie.nl

Herzien eindbod werkgevers voor CAO Bakkers

De onderhandelingen over een nieuwe CAO Bakkers verlopen nog steeds moeizaam.

 

Eind 2013 was er een eindbod over een nieuwe CAO, maar de werkgevers trokken dit in.

 

Op dit moment is er een nieuw herzien eindbod door de werkgevers gedaan voor een nieuwe CAO voor 2014. De vakbonden hebben dit voorstel voorgelegd aan de achterban, voordat ze hier definitief mee zullen instemmen.

 

 

Looptijd

1 april 2014 t/m 31 maart 2015

 

 

Salaris

01-09-2014: 2 procent salarisverhoging

01-09-2014: eenmalige uitkering van 1,35 procent van het jaarsalaris van 2014 voor werknemers die op 01-09-2014 in dienst zijn

 

 

Pensioen

De pensioenpremie is per 1 januari 2014 verhoogd met 1 procent. Werkgevers gaan hiervan 2/3 deel betalen, de werknemers 1/3 deel.

 

 

Zondagtoeslagen

Productiepersoneel bij de ambachtelijke bakkers krijgen als zij op zondag werken een toeslag van 50 procent voor de eerste vier uren die ze op zondag werken. Daarna beloning conform de huidige staffel.

Winkelpersoneel krijgen als zij op zondag werken een toeslag van 50 procent.

Werken op zondag blijft vrijwillig. 

 

 

 

De volledige tekst van het eindbod kunt u hier inzien.

 

 

 

Naar de CAO bakkers