www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO apothekers in dienstverband

Hieronder vindt u een compleet overzicht van loonsverhogingen in de CAO voor apothekers in dienstverband:

01-01-2017: 1 procent eenmalige uitkering
01-01-2017: verhoging CAO loonschalen met 2 procent
01-09-2021: 2,25 procent salarisverhoging
dec-2021: 1 procent incidentele uitkering over de in 2021 genoten bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld
01-01-2022: 0,5 procent salarisverhoging 

 Naar de pagina van de CAO voor apothekers in dienstverband