www.salaris-informatie.nl

Onderhandelaarsakkoord CAO apotheken 2012 - 2013

De CAO onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het apothekerspersoneel. Het bereikte akkoord zal aan de achterban ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

 

Looptijd

1 april 2012 t/m 31 december 2013

 

 

Salaris

01-01-2013: 0,5 procent salarisverhoging

 

 

 

 

Naar de CAO apotheken

Tags: Apotheken