www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO ambulancezorg

De CAO partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ambulancezorg. Pas na instemming door de achterban is er definitief een nieuwe CAO

 

 

 

 

Looptijd

1 januari 2013 t/m 31 december 2014

 

 

 

 

Salaris

01-07-2013: 1 procent salarisverhoging

01-10-2013: 0,75 procent eenmalige uitkering (van het bruto jaarloon = 12 x brutoloon op 1 oktober)

01-07-2014: 1 procent salarisverhoging

01-10-2014: 0,5 procent eenmalige uitkering (van het bruto jaarloon = 12 x brutoloon op 1 oktober)

 

 

 

 

Afspraken

- werkgelegenheid wordt tijdens de looptijd van de nieuwe CAO gegarandeerd

- afspraken over de onregelmatigheidstoeslagen blijven ongewijzigd

- huidige afspraken over reizen naar standplaatsen in eigen tijd blijven ongewijzigd, wel wordt er een pilot-onderzoek gestart

 

 

 

 

De volledige tekst van het principe-akkoord vindt u hier.

 

 

 

 

 

Naar de CAO ambulancezorg

Tags: CAO akkoord, Ambulancezorg